18.12.18

18:30

מפגש עם גל גאון,
Gal Gaon Gallery & Talent Design Studio מייסד ומנהל
על תהליכי יצירה ונמרים של נייר

restaurants@thenorman.com מספר המקומות מוגבל. הרשמה מראש במייל

Scroll to page content
Book Now